Privacy Policy for www.skolanekuvanja.com
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email or our contact form..

At www.skolanekuvanja.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.skolanekuvanja.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.skolanekuvanja.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.skolanekuvanja.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.skolanekuvanja.com.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.skolanekuvanja.com and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.skolanekuvanja.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.skolanekuvanja.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.skolanekuvanja.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

​Politika privatnosti za www.skolanekuvanja.com
Ako vam je potrebno više informacija ili imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike privatnosti, slobodno nam se obratite putem e-maila ili kontakt forme ..

Na www.skolanekuvanja.com, privatnost naših posjetitelja je od izuzetne važnosti za nas. Ovaj dokument privacy policy ocrtava vrste ličnih informacija je primljena i prikupljaju www.skolanekuvanja.com i kako se koristi.

Prijavite Files
Kao i mnoge druge Web stranice, www.skolanekuvanja.com koristi log datoteka. Informacije unutar log fajlove uključuje internet protokolu (IP) adrese, tip preglednika, Internet Service Provider (ISP), datum / vrijeme pečat, koji se odnose / izlaz stranice, i broj klikova za analizu trendova, administraciju sajta, praćenja kretanja korisnika oko lokacije, i prikupiti demografske informacije. IP adresa, i druge takve informacije nisu povezane na bilo koju informaciju da je osobno identificirati.

Cookies i web beacons
www.skolanekuvanja.com ne koristi kolačiće za pohranu informacija o posjetiteljima preferencijama, rekord korisnik specifične informacije na kojima stranicama pristupa korisnika ili posjetu, prilagođavanje sadržaja web stranica na osnovu tipa posjetitelja preglednika ili druge informacije koje posjetitelj pošalje preko njihovih preglednika.

DoubleClick DART kolačića
. :: Google, kao treće lice, koristi kolačiće za posluživanje oglasa na www.skolanekuvanja.com.
. :: Google korištenje DART kolačić omogućuje to prikazivanje oglasa korisnicima na osnovu posete www.skolanekuvanja.com i drugim lokacijama na internetu.
. :: Korisnici mogu isključiti iz korištenja DART kolačić posjetom Google oglas i sadržaj politike mreže privatnosti na sljedećim URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Neki od naših partnera za oglašavanje može koristiti kolačiće i web beacons na našim stranicama. Naši oglašavanje partneri su ….
Google Adsense

Ove trećih strana oglasa poslužitelji ili oglasne mreže koriste tehnologiju za reklame i linkove koji se pojavljuju na www.skolanekuvanja.com poslati direktno na pretraživačima. Oni automatski primiti IP adresu kada se to dogodi. Ostale tehnologije (kao što su kolačići, JavaScript, ili web beacons) mogu također biti korišten od strane ad mreža treće strane za mjerenje učinkovitosti njihovih reklama i / ili za personalizaciju reklamni sadržaj koji vidite.

www.skolanekuvanja.com nema pristup ili kontrolu nad tim kolačići koji se koriste treće strane oglašivača.

Trebalo bi konsultovati odgovarajuće politike privatnosti tih trećih strana oglasa poslužitelji za detaljnije informacije o njihovim praksama, kao i za upute o tome kako da se odluče-out pojedinih praksi. www.skolanekuvanja.com politiku privatnosti ne odnosi se na, a ne možemo kontrolirati aktivnosti, kao što drugi oglašivači ili web stranice.

Ako želite onemogućiti kolačiće, možete to učiniti kroz svoj individualni opcije preglednika. Detaljnije informacije o upravljanju kolačićima sa specifičnim web preglednicima mogu se naći na odgovarajućim web stranicama pretraživača.